CAO voor uitzendkrachten

Jouw rechtspositie als flexwerker bij Infra-Noord is geregeld in de CAO voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) Deze CAO werkt volgens een fasensysteem. Dat houdt in dat je rechtspositie zekerder wordt naarmate je langer voor een en hetzelfde uitzendbureau werkt. Er zijn drie fasen: A, B en C. In de CAO voor Uitzendkrachten staan ze uitgebreid beschreven. 

Fase A

Je start bij aanvang van je dienstverband bij de uitzendonderneming in fase A. Fase A duurt 52 gewerkte weken. Dat betekent dat je steeds werkzaam bent in fase A zolang je nog niet in meer dan 52 weken hebt gewerkt. Elke week waarin je hebt gewerkt, telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uren dat je in een week werkt, is daarbij niet van belang. Ook maakt het niet uit bij hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt, als je steeds voor dezelfde uitzendonderneming werkt. Je werkt in fase A op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij er sprake is van een detacheringsovereenkomst. In fase A is de uitzendonderneming alleen loon verschuldigd over de daadwerkelijk door jou gewerkte uren. Als je niet werkt, ontvang je dus geen loon, tenzij de uitzendonderneming met jou schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt.
Je begint per direct deel te nemen aan een pensioenregeling indien je 18 jaar en ouder bent.

Fase B

Je bent werkzaam in fase B als het dienstverband binnen een periode van zes maanden na afloop van fase A wordt voortgezet. De duur van fase B is drie jaar. Je bent in fase B steeds werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij je nadrukkelijk anders met de uitzendonderneming bent overeengekomen. In fase B mogen maximaal zes detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Daarbij kan de duur per detacheringsovereenkomst verschillen. Bij een zevende detacheringsovereenkomst of als je langer dan drie jaar werkt in fase B, ga je automatisch door naar fase C. In fase B kan het uitzendbeding niet meer worden toegepast.

Fase C

Je bent werkzaam in fase C wanneer het dienstverband binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase B wordt voortgezet. In fase C ben je steeds werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 
Je kunt ook de CAO-app downloaden.
 
Voor Android ga je hiervoor naar  en voor IOS ga je naar
 
Aan de slag

Het bedrijf waar je gaat werken, begeleid je en houdt toezicht op je werk. Houd je aan de regels die gelden in het bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en werktijden.

Werktijden

In je bevestiging van uitzending staan de werktijden. Kom altijd op tijd. Soms wordt er in het bedrijf ook op zondag of ’s nachts gewerkt. Dat kan betekenen dat van jou ook wordt verwacht dat je dan werkt. Voor werken op bijzondere tijden of dagen krijg je een toeslag.

Veilig werken

Het bedrijf waar je gaat werken, moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, zodat je veilig en gezond kunt werken. Als er veiligheidsrisico’s zijn, dan hoor je dat voordat je aan de slag gaat. Veiligheidsvoorschriften moet je altijd opvolgen. Bijvoorbeeld het dragen van veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, maar ook op het gebied van hygiëne (handen wassen) en bijvoorbeeld zithouding en rusttijden.

Let op! Je moet je kunnen identificeren op je werkplek. Neem dus altijd je paspoort of Europees identiteitskaart mee.

Uren declareren

Om je correct uit te betalen, moeten we precies weten hoeveel uur je per dag hebt gewerkt. Dit geef je wekelijks aan ons door, via een werkbriefje of via onze online portal. De intercedent informeert je over de werkwijze bij jouw opdrachtgever.

Direct inschrijven

Ben je op zoek naar een uitdagende vacature in de infra?