Flexibel werk

 

38% van de beroepsbevolking werkt anders dan via een vast contract. Zij werken bijvoorbeeld als uitzendkracht, payrollkracht, zzp’er of via een tijdelijk contract. Meer dan 50% van alle bedrijven maakt gebruik van flexibele arbeidskrachten. De behoefte aan flexibiliteit zal de komende jaren blijven toenemen.

Onze branche maakt deze dynamiek op de arbeidsmarkt mogelijk. Meer dan de helft van alle nieuwe banen zijn uitzendbanen. In 2016 groeide het aantal uitzendbanen met 46.000 en in 2017 zijn dat er naar verwachting 40.000. 40% van alle bijstandsgerechtigden en 34% van de WW’ers komt via het uitzendbureau weer aan de slag. En maar liefst eenderde van de ruim één miljoen zzp’ers wordt bemiddeld door een intermediair.

 

Standpunt flexibel werk

 

Flexibel werk levert een onmisbare bijdrage aan onze economie. De flexbranche maakt zich sterk voor fatsoenlijk werk, met een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Bedrijven, die moeten meebewegen met een economie die steeds minder voorspelbaar wordt, hebben behoefte aan flexibele arbeidskrachten. Voor werknemers biedt een flexibel contract een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt. Ook is er een groep werkenden die door flexibel te werken een balans zoekt tussen werk en privé.

Inmiddels werken ruim twee miljoen mensen op flexibele basis en meer dan 50% van alle bedrijven maakt gebruik van flexkrachten. Er is een toenemende diversiteit aan werkvormen. Bedrijven werken met payrollwerknemerrs, zzp’ers, detacheringsconstructies of besteden een deel van het werk uit. Werkenden hebben in één jaar soms meerdere en zelfs verschillende soorten (flex)contracten, en ook nog eens bij meerdere bedrijven in andere sectoren. Het is onze branche die deze dynamiek mogelijk maakt.

De flexbranche levert de dynamiek waar de arbeidsmarkt om vraagt, en biedt oplossingen voor de knelpunten op onze arbeidsmarkt.

De website https://www.abu.nl/ is de officiële bron voor informatie namens de Algemene Bond Uitzendondernemingen.